چارت سازمانی انجمن
اسامی اعضـای کمیته ها، به ترتیب حروف الفبا آورده شده است

اعضای کمیته فنی

اعضای کمیته سیاستگزاری و ترویج استاندارد

اعضای کمیته مالی و بازرگانی

 • آقای مهندس ناصر امامی
 • آقای مهندس علی امینی
 • آقای مهندس مصطفی تنها
 • آقای مهندس حسن شعبانی
 • آقای مهندس جمال میرزایی
 • رئیس کمیته:
 • آقای مهندس ناصر امامی
 • اعضاء کمیته:
 • آقای دکتر سعید تقوایی
 • آقای مهندس ناصر ارشادی
 • آقای مهندس مهرزاد امینی
 • آقای مهندس غلامعلی ایران مهر
 • آقای مهندس فریبرز ملایری
 • آقای مهندس حسین صمدی
 • آقای مهندس غلامحسین پور
 • آقای مهندس کاظم مقدمیان
 • آقای مهندس ابراهیمی
 • آقای پدرام اسکویی
 • آقای مهندس احسان عسگری
 • آقای داوود قباخلو
 • آقای سعید کریمی
 • آقای مهندس ملایی
 • آقای عطاله موسوی
 • آقای مهندس مرتضی نیازپور
 • آقای ایرج زمانی فرد